Navn:*
Adresse:*
Postnummer:*
Sted:*
Telefonnr:*
E-postadr.:*
Bjørkeved i 40-liter sekk (20 cm lengde)
Bjørkeved i 40-liter sekk (30 cm lengde)
Bjørkeved i 60-liter sekk (40 cm lengde)
Bjørkeved i 1000-liter storsekk (på pall)
Opptenningsposer (100 poser per pakke)
Ønskes levert dato:*
Ønskes levert tid:*
Kommentarer:
NB:  Bomavgift på kr. 175,- tilkommer ved levering utenfor bomringen i Oslo. Bærumsringen tilkommer kr. 225,- Se prislisten for gjeldende priser!

VIKTIG INFO!!

Utkjøring av ved skjer nå KUN på
tirsdager og torsdager mellom  kl 16-20