Christiania Vedforretning
Ole Deviks Vei 48
0668 Oslo

Telefon: 22 64 47 60
Mobiltelefon: 906 45 890

Foretaksnummer:
NO993644838 MVA

Åpningstider:
Mandag, onsdag og fredag: 08 -16
Tirsdag og torsdag: 08 – 19
Lørdag:  STENGT

VIKTIG INFO!!

Utkjøring av ved skjer nå KUN på
tirsdager og torsdager mellom  kl 16-20