Brennverdier for ved

Brennverdier for ved er viktige å ha dersom du skal kunne regne ut prisen per kilowattime, og dermed sammenlikne prisen på vedfyring mot andre varmekilder. Brennverdiene under gjelder per fm med ved. Fm3 er en fastkubikkmeter, kort sagt 1000 liter fast masse. Fastmasseprosenten for løs ved er omkring 50%, som altså tilsier at to 1000-liter storsekker tilsvarer 1 fm3 med ved.

Alt om brennverdier for ved - hos oss får du tørr, norsk ved til gode priser!

Hvorfor er brennverdier for ved viktig?

Brennverdier for ved varierer mellom ulike treslag på grunn av egenvekt og tetthet, og påvirkes dessuten av hvor mye fuktighet veden inneholder. Mens rå ved inneholder inntil 50% fuktighet, selger vi kun tørr, norsk ved som ligger omkring 15% fuktighet. Dessuten er norsk ved tettere, noe som gir høyere egenvekt. Disse to faktorene til sammen sørger for at tørr, norsk ved produsert i Trysiltraktene har opptil 35% høyere brennverdi enn ved produsert i Øst-Europa.

Klikk her for å gå direkte til bestilling!

Treslag kWh/fm3
Rogn 2280 kWh
Bøk 2140 kWh
Eik 2070 kWh
Ask 2070 kWh
Lønn 2000 kWh
Bjørk 1890 kWh
Furu 1680 kWh
Svartor 1680 kWh
Selje 1640 kWh
Osp 1430 kWh
Gran 1430 kWh
Gråor 1360 kWh

Du kan lese mer om brennverdier hos Wikipedia eller på Norskved.no!